Partneriu pasiulimai

Darbuotojo veiksmai avariniais atvejais Vairuojančio tarnybinę arba nuosavą transporto priemonę darbo reikalais darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija
Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 
Apiplėšimo atveju vairuotojas privalo:
  • elgtis ramiai, blaiviai įvertinti esamą situaciją, pasirūpinti keleivių ir savo saugumu;
  • stengtis, neatkreipiant plėšikų dėmesio, perduoti pavojaus signalą (mobilaus ryšio priemone, jei ji yra);
  • savo elgesiu nesukelti sąmyšio, neprovokuoti užpuolėjų, nebandyti užkirsti kelią apiplėšimui, nesiginčyti su užpuolėju;
  • stengtis įsiminti užpuolėjų išvaizdą ir ypatingus požymius, automobilio modelį, spalvą, valstybinius numerius;
  • įsitikinus, kad užpuolėjas pasišalino, suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems, jei reikia, iškviesti greitąją medicininę pagalbą, pranešti apie užpuolimą policijai bei tiesioginiam darbo vadovui arba įmonės vadovui.
Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina pranešti tiesioginiam darbo vadovui arba įmonės vadovui, suteikti nukentėjusiam pirmąją medicinos pagalbą, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, o reikalui esant, iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai negresia kitų darbuotojų gyvybei.
Įvykus autoavarijai, vairuotojas turi elgtis pagal Kelių eismo taisyklėse nustatyta tvarką. Apie avariją pranešti tiesioginiam darbo vadovui arba įmonės vadovui.
Kilus gaisrui automobilyje, nedelsiant sustoti, nutraukti kuro tiekimą ir atjungti akumuliatorių. Ugnį gesinti smėliu, žeme, velėna, uždengiant nedegia medžiaga. Reikalui esant kviesti ugniagesius tel. 01 (Teo), 101 (Omnitel), 011 (Tele2), 011 (Bitė) arba 112. Užsidegus automobiliui garaže, reikia jį nedelsiant išvilkti iš garažo. Visais atvejais informuoti tiesioginį darbo vadovą arba įmonės vadovą.
Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš jo, reikia pačiam arba per kitus asmenis pranešti tiesioginiam darbo vadovui arba įmonės vadovui apie atsitikimą ir jo aplinkybes.