Partneriu pasiulimai

Bendroji dalis
Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 
Dirbti su videoterminalais gali asmuo, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, turintis atitinkamą parengimą darbui su videoterminalais, išklausęs įvadinį instruktavimą ir instruktavimą darbo vietoje darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
Dirbantis su videoterminalais privalo periodiškai tikrintis sveikatą kartą per dvejus metus.
Darbuotojas privalo laikytis darbo tvarkos taisyklių, vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus, darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose nurodytus saugaus naudojimo reikalavimus.
Darbuotojas turi būti apmokytas naudotis visais darbo vietoje esančiais videoterminalo įrenginiais ir laikytis videoterminalo eksploatavimo taisyklių.
Darbuotojas privalo informuoti darbo vadovą, darbuotojų atstovą, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą apie situaciją darbo vietose ar kitose įmonės vietose, kuri, jo įsitikinimu, gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.
Darbuotojas, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe, ūmios profesinės ligos, asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdamas apie tai pranešti padalinio vadovui, darbdaviui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai, jeigu jis pajėgia tai padaryti.
Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nukentėjusiajam suteikti pirmąją pagalbą. Reikalui esant, iškviesti greitąją medicinos pagalbą tel. 112.
Laikytis darbo ir poilsio režimo: darbuotojas, dirbantis kompiuteriu ne trumpiau kaip 2 val. per darbo dieną, po kiekvienos darbo kompiuteriu valandos privalo daryti papildomą 5 (10) min. pertrauką nuovargiui ir įtampai šalinti. Pertrauka įskaitoma į darbo laiką,
Dirbančiajam su videoterminalais, pažeidusiam šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.